4 دلیل برای ایجاد خانه هوشمند!

خانه هوشمند را می‌توان دستیار 24 ساعته شما برای کنترل و بررسی همه اتفاقات دانست. کافی‌است روی مبل، جلوی تلویزیون بنشینید و کارهای منزل خود را تنها با یک کلیک انجام دهید. با سیستم هوشمندسازی از طریق تلفن همراه خود پرده‌های خانه را بکشید، زیر گاز را خاموش یا روشن کنید، در خانه را باز کنید و از همه عجیب‌تر، نظافت خانه را در قسمت دلخواه‌تان انجام دهید.